D’acord amb el previngut en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, l’Ajuntament de Benaguasil  l’informa que és la titular del Portal de Participació Ciutadana VIU BENAGUASIL  www.viu.ajuntamentbenaguasil.es

L’accés i ús d’aquest Portal de Participació Ciutadana i de tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara en avant denominats Portal) es troben subjectes a les següents Condicions Generals:

  • L’entrada, ús o navegació del present Portal o dels seus continguts implicarà l’acceptació de les presents condicions d’ús, l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com el contingut del Portal sense necessitat de preavís.
  • L’usuari accepta expressament que l’accés i la utilització del Portal i dels seus continguts es fa sota la seua única i exclusiva responsabilitat enfront de l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL i front tercer.
  • La informació que es difon per aquest mig es fa a titule informatiu, reservant-se a l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL el dret d’eliminar o suspendre la seua difusió sense previ avís, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. L’objectiu és mantindre la qualitat i actualitzar la informació així com evitar possibles errors causats per fallades tècniques, sense que l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL puga garantir la inexistència d’aquests.
  • El present Portal pot contindre vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL, sobre els que l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL no exerceix control ni és responsable del contingut d’aquests. L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL no assumeix cap mena de responsabilitat en relació amb els continguts que no estiguen directament gestionats o controlats per ella, encara que puguen ser accessibles a través del seu Portal.
  • L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL es reserva els drets de propietat intel·lectual del Portal quant a aquells elements que conformen l’aparença visual i imatge gràfica que conforma el Portal. Els continguts propis i/o reproduïts en aquest Portal estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibida la seua reproducció total o parcial excepte en els supòsits i amb els límits que expressament s’autoritzen. Correspon a l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquells continguts que siguen de la seua propietat.
  • L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts del Portal, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a aquest Portal o en el seu contingut si bé realitzarà el màxim esforç per a evitar-los, o si escau, esmenar-los.
  • Les presents condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola, per la qual cosa per a la resolució de les controvèrsies relacionades amb el present Portal o amb les activitats en ell desenvolupades, serà competent la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de València, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL podrà utilitzar cookies per a facilitar i personalitzar la navegació de l’usuari per aquest Portal. Aquestes cookies no contindran informació personal de l’usuari. Referent a això s’ha d’indicar que els navegadors són configurables perquè notifiquen i rebutgen la instal·lació de les cookies enviades, sense que això perjudique la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts Portal titularitat de l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL.

L’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en la recollida, tractament i comunicació d’aquests, conforme el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per la qual cosa s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. En conseqüència l’AJUNTAMENT DE BENAGUASIL l’informa que és la titular de la base de dades situada en el seu domicili social situat Plaça Major de la Vila, 17,46180 Benaguasil, València, així com que totes les dades sol·licitades són pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per a la qual es recullen. Per això l’usuari es compromet a aportar dades vertaderes, exactes, complets i actualitzats.

L’informem que les dades de caràcter personal que vosté ens facilite per qualsevol mitjà a aquesta entitat s’introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzats per l’Ajuntament de Benaguasil, directament o mitjançant la cessió dels mateixos a entitats o professionals col·laboradors, per a procedir a la gestió, preparació i seguiment adequat del projecte o d’altres derivats d’ells com a enquestes, baròmetres, consultes ciutadanes o Pressupostos Participatius.

Les seues dades seran utilitzades per a enviar-li informació dels serveis de l’Ajuntament de Benaguasil que puga resultar del seu interés, a les dades de contacte facilitats, incloent correus electrònics i SMS, sempre en emplene de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques.

De la mateixa manera vosté podrà exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició contactant amb l’Ajuntament de Benaguasil en la següent adreça: Plaça Major de la Vila, 17,46180 Benaguasil, València.